Czyszczenie separatorów

serwis separatorów

Separatory to urządzenia przeznaczone do usuwania ze ścieków substancji olejowych. Są one wykorzystywane do oczyszczania ścieków opadowych z terenów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi np,: stacje paliw, parkingi, płyty lotniskowe. Służą również do oczyszczania zaolejonych ścieków technologicznych z myjni samochodowych, warsztatów samochodowych, zakładów itp.


Przeglądy konserwacyjne wykonujemy zgodnie z wytycznymi użytkownika, stosownie do posiadanych urządzeń, opracowujemy program zakresu czynności: między innymi przegląd wzrokowy, pomiary oleju i szlamu, badania laboratoryjne ścieków, założenie i prowadzenie księgi eksploatacji itd.

Powyższe czynności wykonujemy zgodnie z ustawą o odpadach (Dz.U. z 2001 roku 62.628).


Serwis separatorów obejmuje:

1. kompleksowe czyszczenie separatorów

2. czyszczenie osadników

3. urządzeń występujących wg opracowanego, szczegółowego zakresu prac, między innymi - wydobycie osadów, transport, utylizacja i przekazanie odpowiednich dokumentów

Co proponujemy naszym klientom

1

fachowa obsługę

2

profesjonalny sprzęt

3

terminowość wykonania uslug