Sprzęt

Posiadamy następujący sprzęt: Scania Wuko, Volvo Wuko, Scania asenizacyjny 12 m3, Man asenizacyjny 13 m3, Man asenizacyjny 9 m3, kontenerowiec.